Verstegen verkozen tot Duurzaamste bedrijf van Nederland 2019! - Verstegen Spices & Sauces

Verstegen Spices & Sauces B.V. verkozen tot Duurzaamste bedrijf van Nederland 2019!

Onlangs is de zoektocht gestart naar het Duurzaamste bedrijf van Nederland. Tijdens het evenement van Stichting Nederland CO2 Neutraal in Driebergen heeft Verstegen Spices & Sauces B.V. de publieksprijs in ontvangst mogen nemen met de titel ’Duurzaamste bedrijf van Nederland 2019’. Verstegen wil het publiek hartelijk bedanken voor alle stemmen!.


Trots op de publieksprijs
Het Rotterdamse familiebedrijf heeft als ambitie het duurzaamste kruiden en specerijen bedrijf te worden. “Het is goed om te zien dat het publiek gestemd heeft, dit geeft aan dat Verstegen de goede kant op gaat. Uiteraard zijn we er nog niet, maar we zijn hard op weg om nog meer impact te gaan maken in de kruiden- en specerijenketen.” Aldus Marianne van Keep, directeur Duurzaamheid, Verstegen Spices & Sauces B.V.


Projecten
Verstegen zet zich in tegen klimaatverandering met onder andere duurzame productie alternatieven in de kruiden- en specerijenketen. Zo is Verstegen een agroforestry programma gestart met CO2Operate B.V. Met agroforestry worden verschillende gewassen op een perceel gepland waardoor er een beter evenwicht ontstaat. Deze aanpak van landbouw levert hogere rendementen voor boeren, gezondere planten, meer biodiversiteit, een betere oogstkwaliteit en een betere bodemgesteldheid. Daarnaast draagt het bij aan CO2-opname. Door dit programma compenseert Verstegen de jaarlijkse uitstoot van 3.445 ton CO2. Hierdoor kan Verstegen sinds 2019 CO2-neutraal ondernemen. De 3.445 carbon credits die jaarlijkse afgenomen worden zijn officieel gecertificeerd via het carbon standaard van Plan Vivo.


Ook stelt Verstegen geo-informatie beschikbaar met behulp van het SpiceUp programma. Zo kunnen 100.000 peperboeren de kwaliteit en kwantiteit van hun peperproductie verbeteren. Dit draagt bij aan het verbeteren van een leefbaar inkomen en de voedselzekerheid en het optimaliseert het verbruik van water en kunstmest. Een andere technologie die Verstegen inzet om de keten eerlijk en transparant te maken is door middel van blockchain-technologie. Boeren worden met deze technologie actief betrokken in de productieketen om onder andere hun ondernemerschap te stimuleren en transparante en korte ketens te realiseren.


Verstegen is zich ervan bewust dat de kruiden- en specerijenketen nog veel stappen moet maken. We willen dan ook met de titel van ‘Duurzaamste bedrijf van Nederland’ iedereen inspireren om ook CO2-neutraal te ondernemen en daarmee bij te dragen aan een duurzame wereld voor toekomstige generaties