Verstegen genomineerd voor de titel: ‘Duurzaamste bedrijf van Nederland 2021’ - Verstegen Spices & Sauces

Verstegen genomineerd voor de titel: ‘Duurzaamste bedrijf van Nederland 2021’

De stichting Nederland CO2 Neutraal gaat jaarlijks op zoek naar de groenste ondernemers, in een verkiezing voor het Duurzaamste bedrijf van Nederland. Ook dit jaar is Verstegen weer genomineerd voor deze titel, voor haar inspanningen voor een duurzame toekomst. Verstegen heeft als ambitie het duurzaamste te worden. Wij zijn dan ook blij met deze nominatie, en vormen graag een inspiratiebron voor het CO2-neutraal ondernemen.  

De verkiezing 
Door jaarlijks deze prijs uit te reiken, wil de organisatie het Nederlandse bedrijfsleven extra stimuleren om zich in te zetten voor een schonere wereld. Ook dit jaar is er weer een officiële vakjury aanwezig, waaronder Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer bij Verstegen. Samen met Maurits Groen (Ondernemer bij o.a. Kipster, winnaar 2020), Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer) en Antonie Langelaan (Specialist HSSE / lid CCvD bij SKAO) wordt het Duurzaamste bedrijf van Nederland gekozen.

Tijdens het online eindejaarsevent van stichting Nederland CO2 Neutraal, dat 9 december werd gehouden, is Infinity Repair door het publiek verkozen als Duurzaamste bedrijf van Nederland 2021. Algemeen directeur Nico Heijmen nam deze prijs met trots in ontvangst.
Wegens de aanhoudende COVID-19 maatregelen heeft de organisatie besloten om de uitreiking van de prijs door de vakjury te verplaatsen naar het event van 25 maart a.s. Hier wordt tevens een extra prijs uitgereikt onder de genomineerde bedrijven, wat nog een verrassing blijft tot het event van 25 maart.

Duurzaamheid bij Verstegen
Met alweer 136 jaar ervaring, weet Verstegen als geen ander dat de keuzes van vandaag consequenties hebben voor de volgende generaties. Duurzaamheid is daarom ook één van de kernaspecten binnen de bedrijfsvoering van Verstegen. Als familiebedrijf is dit vanzelfsprekend. Wij werken immers voor de kinderen van onze kinderen. Verstegen neemt zijn verantwoordelijkheid om de kruiden- en specerijenmarkt te verduurzamen. De keten van boer tot consument moet transparant, eerlijk en duurzaam zijn voor mens, milieu en maatschappij. Deze ambities zijn ook belangrijk bevonden door Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Middels blockchain-technologie laten we onze eindgebruikers ervaren waar onze kruiden en specerijen vandaan komen. Boeren worden met deze technologie actief betrokken in de productieketen om onder andere hun ondernemerschap te stimuleren en transparante en korte ketens te realiseren.

Ook helpt Verstegen 100.000 peperboeren met het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van hun peperproductie. Dit doen we door middel van het beschikbaar stellen van GEO-informatie met behulp van het SpiceUp programma. Daarnaast is er een agroforestry programma gestart waarin Verstegen voedselbossen plant, die een bijdrage leveren aan de smaakvolste kruiden en specerijen. Deze aanpak van landbouw levert hogere rendementen voor boeren, gezondere planten, meer biodiversiteit, een betere oogstkwaliteit en een betere bodemgesteldheid.

Verstegen is zich ervan bewust dat de kruiden- en specerijenketen nog veel stappen moet maken. Maar door middel van deze projecten komen we steeds verder, en dat doen we samen met onze partners en klanten.