RiskPlaza

Verstegen Spices & Sauces B.V. is in 2012 officieel gecertificeerd voor RiskPlaza. RiskPlaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten.

Image-block

Informatie over het certificaat RiskPlaza

RiskPlaza herbergt informatie over de gevaren die aan ingrediënten kunnen kleven en de beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beheersen.

 

Het doel van RiskPlaza is om het bedrijfsleven werk uit handen te nemen bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten. Dit gebeurt door:

 

– de levensmiddelenketen eenvoudig en transparant inzicht te geven in de gevaren die zich in ingrediënten kunnen voordoen;
– inzicht te geven in de beheersing van deze gevaren;
– de controle op de borging van voedselveiligheid tot een hoger niveau te tillen.

 

De RiskPlaza audit is uitgevoerd door het bedrijf LIoyds. Bij een RiskPlaza-audit+ voert een certificerende instelling (CI) bij een deelnemend bedrijf een aanvullende audit uit bovenop het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22.000, FSSC 22000 of een goedgekeurde hygiënecode). Deze aanvullende RiskPlaza-audit+ is gericht op de borging van de voedselveiligheid van ingrediënten. Tijdens de audit moet een bedrijf kunnen aantonen dat de mogelijke gevaren van ingrediënten zijn beheerst. Leveranciers kunnen de beheersing van de in RiskPlaza opgenomen gevaren van ingrediënten vanaf 2008 laten toetsen door certificerende instellingen. Is de borging in orde, dan wordt het bedrijf opgenomen in de lijst met RiskPlaza-audit+-bedrijven. De RiskPlaza-audit+ wordt tijdens of na de reguliere voedselveiligheidsaudit (HACCP, BRC, IFS, ISO 22.000, FSSC 22000 of goedgekeurde hygiënecode) uitgevoerd. De frequentie van de RiskPlaza-audit+ is gelijk aan die van de reguliere voedselveiligheidsaudits. Per bedrijf hoeft er maximaal één RiskPlaza-audit+ per jaar te worden uitgevoerd.

Image-block
Download Certificate