Duurzaamheid binnen Verstegen

Het verduurzamen van de kruiden- en specerijenketen

Great Taste, Better Future

Samen maken we het verschil voor de volgende generatie

Onze passie voor heerlijke smaken gaat hand in hand met onze zorg voor de natuur en de maatschappij. Als familiebedrijf geloven we in het creëren van een betere wereld voor toekomstige generaties. Zo kan iedereen genieten van de allerbeste smaken, nu én later. Hoe we dit doen? Dat leggen we je uit.

 

 

 

Beter voor smaak én natuur

We zetten ons in voor het behoud van biodiversiteit door slimme landbouwtechnieken toe te passen. Dit is beter voor de smaak van onze producten én voor de natuur!

Image-3cards

Samen voor verandering

Verstegen zet zich in voor een positieve sociale impact, van boer tot bord. We streven naar eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden, omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een veilige en rechtvaardige werkplek.

Image-3cards

Een schoner morgen begint nu

We zijn vastbesloten om zo veel mogelijk grondstoffen te recyclen en te hergebruiken. Stap voor stap verbeteren we ons productieproces, met als doel circulaire verpakkingen en een productie zonder verspilling.

Image-3cards

Verstegen is B Corp gecertificeerd!

Met het behalen van het B Corp certificaat laten we zien dat onze beoogde ambities ook waargemaakt worden. Met het certificaat in handen kan Verstegen deze doelen verder ontwikkelen. Tegelijkertijd inspireren en ondersteunen we andere bedrijven bij het nastreven van duurzame doelen, waardoor een nog grotere impact ontstaat.

 

Lees meer
Image-block

De lekkerste smaken, geproduceerd op groene energie

We gebruiken zo veel mogelijk duurzame energie. Hoe we dit doen? Bijvoorbeeld met een eigen windmolen en een slimme, innovatieve gevel die zonne-energie opwekt. Zo worden de lekkerste smaken aangedreven door de wind en de zon.

sunpanel
213

Dagopbrengst in Wh

35566

Jaaropbrengst in Wh

windmill
1788

Dagopbrengst in Wh

167609

Jaaropbrengst in Wh

Image-block

"We willen een bedrijf neerzetten dat nóg beter is voor milieu, maatschappij en de mensen om ons heen"

- Michel Driessen, CEO

Eerlijk eten begint bij een transparante keten

We zetten ons in voor een transparante kruiden- en specerijenketen van boer tot bord, gebaseerd op eerlijke handel en openheid. Dankzij blockchain-technologie krijgen we inzicht in de gehele reis van onze kruiden en specerijen. Wat we willen bereiken in onze productketens: een waardig inkomen voor iedereen die hierin werkzaam is en geen kinderarbeid en gedwongen arbeid.

Lees meer
Image-block

Zorgen voor ons klimaat

We moeten zuinig zijn op onze wereld. Daarom:

  • zetten we ons in voor natuurbehoud.
  • kiezen we voor regeneratieve landbouwpraktijken om ons klimaat te beschermen.
  • herstellen we land en laten ecosystemen weer opbloeien.
  • maken we gewassen sterker tegen klimaatverandering.

Lees meer
Image-block

Met deze plannen willen we:

  • de kwaliteit van onze producten nog beter maken
  • de productie van kruiden en specerijen herstellen
  • landbouwsystemen klimaatverandering-proof maken
  • de uitstoot van broeikasgassen verminderen

Image-block

MVO Jaarverslag

Wanneer we terugkijken of het afgelopen jaar, zien we veel betekenisvolle voortuitgang. We komen steeds dichter bij het realiseren van onze ambities. Samen met onze partners hebben we grote stappen gezet op onze weg naar duurzame doelen, dichtbij én ver weg. Wil je weten welke acties we hebben gedaan en welke successen we hebben geboekt? Ontdek het in ons MVO Jaarverslag.

Lees het MVO jaarverslag 2022
Image-block

Meer weten over de geschiedenis van Verstegen?

Lees meer